تخفیف ویژه پردیس معماری

از تخفیف های ویژه پردیس معماری استفاده نمایید.

دوره ها و نرم افزارها شرایط تخفیف
اسکیس دانشجویان 3 درس به بالا
کارشناسی ارشد معماری و هنرهای ساخت ( آنلاین ) در صورت ثبت نام کلیه دروس، تاریخ جهان و معاصر + درک عمومی منظر را می توانید به صورت رایگان ثبت نام کنید.
آزمون های آزمایشی معماری و هنرهای ساخت دانشجویان تمام دروس با ثبت نام مشاوره می توانند آزمون ها ی آزمایشی را رایگان شرکت کنند.
آزمون های آزمایشی معماری و هنرهای ساخت تخفیف 50% ثبت نام 12 مرحله آزمون ( ویژه دانشجویان تمام دروس )
آزمون های آزمایشی معماری و هنرهای ساخت تخفیف 20% ثبت نام 12 مرحله آزمون
آزمون های آزمایشی معماری و هنرهای ساخت تخفیف 10% ثبت نام 5 مرحله آزمون جامع
کارشناسی ارشد معماری و هنرهای ساخت در صورت ثبت نام کلیه دروس یک مجموعه،دانش پذیر از 20 درصد تخفیف بهره مند خواهد شد.
کارشناسی ارشد معماری و هنرهای ساخت در صورت تسویه حساب حین ثبت نام کلاس،دانش پذیر از 5 درصد تخفیف بهره مند خواهد شد.
نرم افزارهای تخصصی معماری 40 % تخفیف برای هر نرم افزار به غیر از Lumion
نرم افزارهای تخصصی معماری 1دوره + 1 دوره رایگان