تخفیف ویژه پردیس معماری

از تخفیف های ویژه پردیس معماری استفاده نمایید.

دوره ها و نرم افزارها شرایط تخفیف
اسکیس جامع 80 تومان تخفیف دانشجویان پردیس
ایستایی آنلاین دکتر احسان سروش نیا 192 تومان تخفیف دانشجویان پردیس
نظام مهندسی ( طراحی،نظارت، اجرا ) 40% تخفیف ویژه قبولی های ارشد دانشگاه های برتر تهران در پردیس معماری
نظام مهندسی ( طراحی،نظارت، اجرا ) 20% تخفیف
اسکیس موضوعی 50 تومان تخفیف دانشجویان پردیس
نرم افزارهای تخصصی معماری 50% تخفیف تک نرم افزار
اسکیس جامع 80 تومان تخفیف دانشجویان پردیس
آزمون های آزمایشی معماری و هنرهای ساخت دانشجویان با ثبت نام مشاوره می توانند آزمون ها ی آزمایشی را رایگان شرکت کنند.
آزمون های آزمایشی معماری و هنرهای ساخت تخفیف 100% ثبت نام 12 مرحله آزمون ( ویژه دانشجویان 3 درس به بالا )
آزمون های آزمایشی معماری و هنرهای ساخت تخفیف 50% ثبت نام 12 مرحله آزمون
کارشناسی ارشد معماری و هنرهای ساخت در صورت ثبت نام کلیه دروس یک مجموعه،دانش پذیر از 20 درصد تخفیف بهره مند خواهد شد.
کارشناسی ارشد معماری و هنرهای ساخت در صورت تسویه حساب حین ثبت نام کلاس،دانش پذیر از 5 درصد تخفیف بهره مند خواهد شد.
نرم افزارهای تخصصی معماری 70% تخفیف ویژه قبولی های ارشد دانشگاه های برتر تهران در پردیس معماری